ESTIMAR, ESCOLTAR, COMPRENDRE I RESPECTAR ELS INFANTS.

El Massatge Infantil és una tècnica subtil, tendre i agradable. Permet, a través del contacte, una comunicacIó corporal i emocional intensa amb el nadó.

Beneficia tant al nadó com als pares i a les mares, estimulant i enfortint el vincle.

Educadores cerificades per AEMI-IAIM.

OFERIM UN CURS DE MASSATGE INFANTIL CADA TRIMESTRE APROXIMADAMENT.

4 SESSIONS DE 2 HORES.

DIVENDRES MATÍ O TARDA.

PREU: 85 EUROS/FAMÍLIA INCLOU OLI I MATERIAL.

POSSIBILITAT DE FER CURSOS DE MASSATGE INFANTIL INDIVIDUALS A DOMICILI.